wz
|   Návštěvní kniha

   Psí útulek byl po rozsáhlé rekonstrukci otevřen v červnu v roce 2006. Jeho majitelem a zřizovatelem je Statutární město Teplice a provozovatelem Městská policie Teplice.

    V objektu se nacházejí místnosti pro individuální použití a to karanténa, pohotovostní místnost, porodnice pro čerstvě narozená štěňata a místnost pro starší štěňata (tzv.jesle) a dále místnosti pro dospělé psy určené k adopci.    Psi do útulku přivedou nejčastěji strážníci Městské policie, jedná se převážně o toulavé psy, či psy opuštěné a ponechané svému osudu. Odchycený pes se na dobu 11 dnů umístí do karantény. V karanténě se hlídá zdravotní a psychický stav psa. Následuje vakcinace a základní vyšetření zdravotního stavu (vzteklina, psinka a pod.), které provádí veterinář. Poté je umístěn k ostatním psům, než o něj projeví zájem nový majitel.

        Útulek má k dispozici 8 místností, ve kterých se nacházejí kotce pro dospělá zvířata. Pes v útulku přebývá tak dlouho, než dojde k adopci. O psy je všestranně postaráno, mají svůj kotec, krmivo, denně se i proběhnou ve venkovním výběhu, ale lásku, domov a hodného pána mu žádný útulek nenahradí.     Pokud o psa projeví zájem nový majitel, při jeho následné adopci a převzetí se neplatí žádný poplatek.